Baza wiedzy: Tauryna

Tauryna jest aminokwasem siarkowym, który jest syntetyzowany z metioniny i cysteiny. Jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania mięśnia sercowego, układu nerwowego i narządu wzroku, a jej niedobór może doprowadzić do rozwoju kardiomiopatii i degeneracji siatkówki (Imaki i wsp., 1998; Novotny i wsp., 1994; Sanderson i wsp., 2001). Niedobór tauryny u kociąt powoduje zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (Saransaari i Oja, 1994). Tauryna jest składnikiem odżywczym niezbędnym dla kotów, które mają ograniczoną zdolność jej syntezy (Edgar i wsp., 1998). U kotów aktywność jednego z enzymów przekształcających cysteinę do tauryny jest około sto razy mniejsza niż u psów. Dodatkowo koty wydalają znaczne ilości tego aminokwasu w kale. Z tych względów synteza endogenna zaspokaja nie więcej niż kilkanaście procent zapotrzebowania organizmu.


Dobrym źródłem tauryny są pokarmy pochodzenia zwierzęcego, takie jak ryby i mięso. Większość pokarmów roślinnych zawiera mało tauryny, a w niektórych wręcz nie stwierdza się jej obecności (Spitze i wsp., 2003). Z tego powodu stosowanie diet wegetariańskich zwiększa ryzyko niedoboru (Kanakubo i wsp., 2015). Niska zawartość białka w diecie może spowodować obniżenie się stężenia tauryny we krwi, a nawet doprowadzić do jej niedoboru w organizmie (Sanderson i wsp., 2001). Obróbka termiczna pożywienia może znacznie obniżyć zawartość tauryny. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy produkty przez cały czas są zanurzone w gotującej się wodzie (Spitze i wsp., 2003).

tauryna
W literaturze naukowej opisano przypadki niedoboru tauryny u psów żywionych karmami komercyjnymi. Jednocześnie zwracano uwagę na znaczenie surowców użytych do produkcji karmy (Backus i wsp., 2003; Delaney i wsp., 2003; Fascetti i wsp., 2003). Stwierdzono, że niektóre surowce mogą zmniejszać dostępność biologiczną aminokwasów siarkowych potrzebnych do syntezy tauryny lub zwiększać jej wydalanie (Tôrres i wsp., 2003). W najnowszej pracy z tego zakresu wykazano, że pulpa buraczana powoduje pogorszenie stopnia zaopatrzenia w taurynę psów żywionych karmą o niskiej zawartości białka (Ko i Fascetti, 2016). Dowiedziono, że białko sojowe może spowodować obniżenie się stężenia tauryny w osoczu krwi kotów (Kim i wsp., 1995). Podobnych obserwacji dokonano po użyciu otrąb ryżowych (Stratton-Phelps i wsp., 2002).

Kardiomiopatia wywołana niedoborem tauryny występuje głównie u ras dużych i olbrzymich. W literaturze weterynaryjnej opublikowano pracę amerykańskich naukowców, którzy ocenili stopień zaopatrzenia w taurynę ponad dwustu psów rasy nowofundland. Niskie stężenie tauryny stwierdzono u 8% psów. Spośród dziewięciu przebadanych psów z niedoborem tauryny, trzy miały kardiomiopatię. Suplementacja tauryny przyczyniła się do znacznej poprawy stanu klinicznego. U jednego psa wykryto degenerację siatkówki. Większe ryzyko niedoboru tauryny u psów ras dużych i olbrzymich może wynikać z różnic w metabolizmie tego aminokwasu. Dowiedziono, że stopień nasilenia syntezy tauryny jest większy u małych psów. Większe psy mogą mieć większe zapotrzebowanie na aminokwasy siarkowe i taurynę. Po zastosowaniu takiej samej karmy psy rasy nowofundland miały niższe stężenie tauryny w osoczu krwi, w porównaniu z psami rasy beagle (Backus i wsp., 2006; Ko i wsp., 2007).

Suplementacja tauryny jest wskazana w przypadku stosowania karmy o niskiej zawartości białka. Taka karma może być niedoborowa w taurynę i jej prekursory: metioninę i cysteinę. Suplementacja jest zasadna w stanach stresowych, gdy synteza endogenna może nie zaspokajać zwiększonego zapotrzebowania organizmu na taurynę. Spadek stężenia tauryny we krwi wykryto u psów, które były systematycznie poddawane wysiłkowi fizycznemu. Można było temu zapobiec poprzez stosowanie wzbogaconej karmy (Beloshapka i wsp., 2018).

 • Backus R.C., Cohen G., Pion P.D., Good K.L., Rogers Q.R., Fascetti A.J.: Taurine deficiency in Newfoundlands fed commercially available complete and balanced diets. J. Am. Vet. Med. Assoc. 223, 1130-6, 2003. 
 • Backus R.C., Ko K.S., Fascetti A.J., Kittleson M.D., Macdonald K.A., Maggs D.J., Berg J.R., Rogers Q.R.: Low plasma taurine concentration in Newfoundland dogs is associated with low plasma methionine and cyst(e)ine concentrations and low taurine synthesis. J. Nutr. 136, 2525-33, 2006. 
 • Beloshapka A.N., de Godoy M.R.C., Carter R.A., Fascetti A.J., Yu Z., McIntosh B.J., Swanson K.S., Buff P.R.: Longitudinal changes in blood metabolites, amino acid profile, and oxidative stress markers in American Foxhounds fed a nutrient-fortified diet. J. Anim. Sci. 96, 930-940, 2018. 
 • Delaney S.J., Kass P.H., Rogers Q.R., Fascetti A.J.: Plasma and whole blood taurine in normal dogs of varying size fed commercially prepared food. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. (Berl.) 87, 236-44, 2003. 
 • Edgar S.E., Kirk C.A., Rogers Q.R., Morris J.G.: Taurine status in cats is not maintained by dietary cysteinesulfinic acid. J. Nutr. 128, 751-7, 1998. 
 • Fascetti A.J., Reed J.R., Rogers Q.R., Backus R.C.: Taurine deficiency in dogs with dilated cardiomyopathy: 12 cases (1997-2001). J. Am. Vet. Med. Assoc. 223, 1137-41, 2003. 
 • Imaki H., Messing J., Sturman J.A.: Extensive taurine depletion and retinal degeneration in cats treated with beta-alanine for 40 weeks. Adv. Exp. Med. Biol. 442, 449-60, 1998. 
 • Kanakubo K., Fascetti A.J., Larsen J.A.: Assessment of protein and amino acid concentrations and labeling adequacy of commercial vegetarian diets formulated for dogs and cats. J. Am. Vet. Med. Assoc. 247, 385-92, 2015. 
 • Kim S.W., Morris J.G., Rogers Q.R.: Dietary soybean protein decreases plasma taurine in cats. J. Nutr. 125, 2831-7, 1995. 
 • Ko K.S., Backus R.C., Berg J.R., Lame M.W., Rogers Q.R.: Differences in taurine synthesis rate among dogs relate to differences in their maintenance energy requirement. J. Nutr. 137, 1171-5, 2007. 
 • Ko K.S., Fascetti A.J.: Dietary beet pulp decreases taurine status in dogs fed low protein diet. J. Anim. Sci. Technol. 58, 29, 2016. 
 • Novotny M.J., Hogan P.M., Flannigan G.: Echocardiographic evidence for myocardial failure induced by taurine deficiency in domestic cats. Can. J. Vet. Res. 58, 6-12, 1994. 
 • Sanderson S.L., Gross K.L., Ogburn P.N., Calvert C., Jacobs G., Lowry S.R., Bird K.A., Koehler L.A., Swanson L.L.: Effects of dietary fat and L-carnitine on plasma and whole blood taurine concentrations and cardiac function in healthy dogs fed protein-restricted diets. Am. J. Vet. Res. 62, 1616-23, 2001. 
 • Saransaari P., Oja S.S.: Taurine in the developing cat: uptake and release in different brain areas. Neurochem. Res. 19, 77-82, 1994. 
 • Spitze A.R., Wong D.L., Rogers Q.R., Fascetti A.J.: Taurine concentrations in animal feed ingredients; cooking influences taurine content. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. (Berl.) 87, 251-62, 2003. 
 • Stratton-Phelps M., Backus R.C., Rogers Q.R., Fascetti A.J.: Dietary rice bran decreases plasma and whole-blood taurine in cats. J. Nutr. 132 (Suplement 2), 1745-7, 2002. 
 • Tôrres C.L., Backus R.C., Fascetti A.J., Rogers Q.R.: Taurine status in normal dogs fed a commercial diet associated with taurine deficiency and dilated cardiomyopathy. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. (Berl.) 87, 359-72, 2003.